Skip to content

Visual Steps Educatief

Visual Steps Educatief: oefenboeken om zelfstandig te oefenen met taal, rekenen en studievaardigheden. De boeken bevatten oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen voor rekenen, taal en studievaardigheden in groep 5, 6, 7 en 8.

Oefenen met leessommen (redactiesommen) voor groep 5

978 90 5905 745 6 | Paperback, zwart-wit uitgave | 200 pagina's
Inkijkexemplaar

Oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen voor rekenen in groep 5. Aan bod komen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

€ 13,99  Lees meer

Oefenen met taal voor groep 6

978 90 5905 605 3 | Paperback, zwart-wit uitscheurbaar | 176 pagina's
Inkijkexemplaar

Dit boek bevat oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen van taal in groep 6. Aan bod komen onder andere spelling, persoonsvormen, begrijpend lezen, taalgebruik, woordenschat en nog veel meer…

€ 11,99  Lees meer

Leren en oefenen met procenten en metriek stelsel voor groep 7 en 8

978 90 5905 625 1 | Paperback, zwart-wit uitgave | 312 pagina's
Inkijkexemplaar

€ 14,99  Lees meer

Oefenen met rekenen voor groep 6

978 90 5905 615 2 | Paperback, zwart-wit uitscheurbaar
Inkijkexemplaar

Dit boek bevat oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen van rekenen in groep 6. Aan bod komen onder andere getallen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen op papier en zonder papier, breuken, verhoudingen, meten, rekenen met tijd en geld en nog veel meer…

€ 11,99  Lees meer

Oefenen met studievaardigheden voor groep 8

978 90 5905 525 4 | Paperback, zwart-wit uitgave | 352 pagina's
Inkijkexemplaar

Verbeter de studievaardigheid van uw kind!
Aan bod komen onder andere alfabetiseren, opzoeken, kaartlezen, lezen van schema's en grafieken, identificeren en afleiden van informatie uit teksten en nog veel meer.

€ 14,99  Lees meer

Oefenen met aardrijkskunde en natuuronderwijs voor groep 8

978 90 5905 535 3 | Paperback, zwart-wit uitgave | 280 pagina's
Inkijkexemplaar

€ 14,99  Lees meer

Leren en oefenen met ontleden voor groep 7 en 8

978 90 5905 555 1 | Paperback, zwart-wit uitgave | 208 pagina's
Inkijkexemplaar

Ontleden en weten wat onder andere een werkwoord, lidwoord, zelfstandig naamwoord en de persoonsvorm in een zin zijn, zijn belangrijk. Het helpt bij het juist spellen van met name werkwoorden en bij begrijpend lezen. Kennis van bijvoorbeeld voorzetsels en verwijswoorden maakt een tekst begrijpelijker. In dit boek vind je heel veel opgaven. Er wordt eenvoudig begonnen met het verkennen van begrippen als werkwoorden, lidwoorden, zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden. Het eindigt met het correct schrijven van persoonsvormen en deelwoorden.

€ 13,99  Lees meer

Leren en oefenen met breuken voor groep 7 en 8

978 90 5905 545 2 | Paperback, zwart-wit uitgave | 312 pagina's
Inkijkexemplaar

Cijferen is een belangrijk vak op school. Rekenen met breuken hoort daar ook bij. Maar veel kinderen vinden breuken erg ingewikkeld. En dat is helemaal niet zo vreemd. Als iets moeilijk is, zit er maar een ding op: veel oefenen! Ook sommen met breuken maken leer je door het veel te doen. Dit boek helpt je daarbij. Stap voor stap leer je meer over breuken en kom je steeds verder!

€ 14,99  Lees meer

Oefenen met werkwoordspelling voor groep 7 en 8

978 90 5905 405 9 | Paperback, zwart-wit uitgave | 104 pagina's
Inkijkexemplaar

Dit boek bevat oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen voor werkwoordspelling in groep 7 en 8. Aan bod komen onder andere d’s en t’s, regelmatige werkwoorden, sterke en onregelmatige werkwoorden, persoonsvormen en deelwoorden.

€ 9,99  Lees meer

Oefenen met begrijpend lezen voor groep 5 en 6

978 90 5905 794 4 | Paperback, zwart-wit uitgave | 304 pagina's
Inkijkexemplaar

Dit boek bevat oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen van taal in groep 5 en 6. Aan bod komen onder andere over wie gaat het, waarover gaat het, waar gebeurt het, is er een probleem, wat is de oplossing, wat voor soort tekst is het, oorzaak en gevolg, structuur van de tekst en de betekenis van moeilijke woorden.

€ 13,99  Lees meer

Oefenen met begrijpend en studerend lezen voor groep 7 en 8

978 90 5905 784 5 | Paperback, zwart-wit uitgave | 296 pagina's
Inkijkexemplaar

Dit boek bevat oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen van taal in groep 7 en 8. Aan bod komen onder andere samenvattingen, uittreksels, hoofdgedachte van tekst, lezen van tabellen, boomdiagrammen, stroomdiagrammen en grafieken, onderscheiden van feiten, meningen of opvattingen, conclusies trekken, bedoeling van een tekst, bruikbaarheid, centrale gebeurtenis, betekenis van woorden en structuur van een tekst.

€ 13,99  Lees meer

Oefenen met leessommen (redactiesommen) voor groep 6

978 90 5905 774 6 | Paperback, zwart-wit uitgave | 224 pagina's
Inkijkexemplaar

Oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen voor rekenen in groep 6. Aan bod komen onder andere breuken, rekenen met geld, gewichtsmaten, lengtematen, inhoudsmaten en oppervlaktematen, schaalberekening, rekenen met uren, kwartieren en minuten.

€ 13,99  Lees meer

Oefenen met leessommen (redactiesommen) voor groep 7 en 8

978 90 5905 764 7 | Paperback, zwart-wit uitgave | 240 pagina's
Inkijkexemplaar

Dit boek bevat oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen voor rekenen in groep 7 en 8. Aan bod komen onder andere breuken, rekenen met geld, gewichtsmaten, lengtematen, inhoudsmaten en oppervlaktematen, schaalberekening, rekenen met uren, kwartieren en minuten.

€ 13,99  Lees meer

Oefenen met rekenen voor groep 7

978 90 5905 694 7 | Paperback, zwart-wit uitgave | 224 pagina's
Inkijkexemplaar

Dit boek bevat oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen voor rekenen in groep 7 en passend bij de stof voor de Entreetoets in groep 7. Aan bod komen onder andere getallen en bewerkingen, hoofdrekenen, verhoudingen, breuken, procenten, meten, meetkunde, tijd, geld en nog veel meer…

€ 13,99  Lees meer

Oefenen met taal voor groep 7

978 90 5905 704 3 | Paperback, zwart-wit uitgave | 224 pagina's
Inkijkexemplaar

Dit boek bevat oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen voor taal in groep 7 en passend bij de stof voor de Entreetoets in groep 7. Aan bod komen onder andere spelling, persoonsvormen, woordenschat, begrijpend lezen en nog veel meer…

€ 13,99  Lees meer

Oefenen met studievaardigheden voor groep 7

978 90 5905 714 2 | Paperback, zwart-wit uitgave | 376 pagina's
Inkijkexemplaar

Dit boek bevat oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen voor studievaardigheden in groep 7 en passend bij de stof voor de Entreetoets groep 7. Aan bod komen onder andere hanteren van informatiebronnen, lezen van schema’s, tabellen en grafieken, kaartlezen, studerend lezen en nog veel meer…

€ 14,99  Lees meer

Oefenen met rekenen voor groep 8

978 90 5905 724 1 | Paperback, zwart-wit uitgave | 272 pagina's
Inkijkexemplaar

Oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen voor rekenen in groep 8 en passend bij de stof voor de Centrale Eindtoets in groep 8. Aan bod komen onder andere schatten en hoofdrekenen met verhaaltjessommen, schatten en hoofdrekenen met opgaven, natuurlijke en decimale getallen, breuken, procenten, meetkunde, tijd en geld.

€ 13,99  Lees meer

Oefenen met taal voor groep 8

978 90 5905 734 0 | Paperback, zwart-wit uitgave | 248 pagina's
Inkijkexemplaar

Dit boek bevat oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen van taal in groep 8 en passend bij de stof voor de Centrale Eindtoets in groep 8. Aan bod komen onder andere spelling, persoonsvormen, woordkeus, formuleren en lezen.

€ 13,99  Lees meer


De Visual Steps-boeken

Direct aan de slag / Stap-voor-stapinstructies / Begrijpelijke inhoud