Skip to content

Visual Steps Educatief

Visual Steps Educatief: oefenboeken om zelfstandig te oefenen met taal, rekenen en studievaardigheden in groep 7 en 8.

Oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen voor rekenen, taal en studievaardigheden in groep 5, 6, 7 en 8.

Oefenen met rekenen voor groep 7

978 90 5905 694 7 | Paperback, zwart-wit uitgave | 224 pagina's
Inkijkexemplaar

Dit boek bevat oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen voor rekenen in groep 7 en passend bij de stof voor de Entreetoets in groep 7. Aan bod komen onder andere getallen en bewerkingen, hoofdrekenen, verhoudingen, breuken, procenten, meten, meetkunde, tijd, geld en nog veel meer…

€ 12,99 Bestel nu! Lees meer

Oefenen met taal voor groep 7

978 90 5905 704 3 | Paperback, zwart-wit uitgave | 224 pagina's
Inkijkexemplaar

Dit boek bevat oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen voor taal in groep 7 en passend bij de stof voor de Entreetoets in groep 7. Aan bod komen onder andere spelling, persoonsvormen, woordenschat, begrijpend lezen en nog veel meer…

€ 12,99 Bestel nu! Lees meer

Oefenen met studievaardigheden voor groep 7

978 90 5905 714 2 | Paperback, zwart-wit uitgave | 376 pagina's
Inkijkexemplaar

Dit boek bevat oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen voor studievaardigheden in groep 7 en passend bij de stof voor de Entreetoets groep 7. Aan bod komen onder andere hanteren van informatiebronnen, lezen van schema’s, tabellen en grafieken, kaartlezen, studerend lezen en nog veel meer…

€ 14,99 Bestel nu! Lees meer

Oefenen met rekenen voor groep 8

978 90 5905 724 1 | Paperback, zwart-wit uitgave | 272 pagina's
Inkijkexemplaar

Oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen voor rekenen in groep 8 en passend bij de stof voor de Centrale Eindtoets in groep 8. Aan bod komen onder andere schatten en hoofdrekenen met verhaaltjessommen, schatten en hoofdrekenen met opgaven, natuurlijke en decimale getallen, breuken, procenten, meetkunde, tijd en geld.

€ 12,99 Bestel nu! Lees meer

Oefenen met taal voor groep 8

978 90 5905 734 0 | Paperback, zwart-wit uitgave | 248 pagina's
Inkijkexemplaar

Dit boek bevat oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen van taal in groep 8 en passend bij de stof voor de Centrale Eindtoets in groep 8. Aan bod komen onder andere spelling, persoonsvormen, woordkeus, formuleren en lezen.

€ 12,99 Bestel nu! Lees meer


De Visual Steps-boeken

Direct aan de slag / Stap-voor-stapinstructies / Begrijpelijke inhoud