Skip to content

Visual Steps Educatief

Visual Steps Educatief: oefenboeken om zelfstandig te oefenen met taal, rekenen en studievaardigheden in groep 7 en 8.

Oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen voor rekenen, taal en studievaardigheden in groep 5, 6, 7 en 8.

Oefenen met werkwoordspelling voor groep 7 en 8

978 90 5905 405 9 | Paperback, zwart-wit uitgave | 104 pagina's
Inkijkexemplaar

Dit boek bevat oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen voor werkwoordspelling in groep 7 en 8. Aan bod komen onder andere d’s en t’s, regelmatige werkwoorden, sterke en onregelmatige werkwoorden, persoonsvormen en deelwoorden.

€ 9,99 Bestel nu! Lees meer

Oefenen met begrijpend lezen voor groep 5 en 6

978 90 5905 794 4 | Paperback, zwart-wit uitgave | 304 pagina's
Inkijkexemplaar

Dit boek bevat oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen van taal in groep 5 en 6. Aan bod komen onder andere over wie gaat het, waarover gaat het, waar gebeurt het, is er een probleem, wat is de oplossing, wat voor soort tekst is het, oorzaak en gevolg, structuur van de tekst en de betekenis van moeilijke woorden.

€ 13,99 Bestel nu! Lees meer

Oefenen met begrijpend en studerend lezen voor groep 7 en 8

978 90 5905 784 5 | Paperback, zwart-wit uitgave | 296 pagina's
Inkijkexemplaar

Dit boek bevat oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen van taal in groep 7 en 8. Aan bod komen onder andere samenvattingen, uittreksels, hoofdgedachte van tekst, lezen van tabellen, boomdiagrammen, stroomdiagrammen en grafieken, onderscheiden van feiten, meningen of opvattingen, conclusies trekken, bedoeling van een tekst, bruikbaarheid, centrale gebeurtenis, betekenis van woorden en structuur van een tekst.

€ 13,99 Bestel nu! Lees meer

Oefenen met leessommen (redactiesommen) voor groep 6

978 90 5905 774 6 | Paperback, zwart-wit uitgave | 224 pagina's
Inkijkexemplaar

Oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen voor rekenen in groep 6. Aan bod komen onder andere breuken, rekenen met geld, gewichtsmaten, lengtematen, inhoudsmaten en oppervlaktematen, schaalberekening, rekenen met uren, kwartieren en minuten.

€ 13,99 Bestel nu! Lees meer

Oefenen met leessommen (redactiesommen) voor groep 7 en 8

978 90 5905 764 7 | Paperback, zwart-wit uitgave | 240 pagina's
Inkijkexemplaar

Dit boek bevat oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen voor rekenen in groep 7 en 8. Aan bod komen onder andere breuken, rekenen met geld, gewichtsmaten, lengtematen, inhoudsmaten en oppervlaktematen, schaalberekening, rekenen met uren, kwartieren en minuten.

€ 13,99 Bestel nu! Lees meer

Oefenen met rekenen voor groep 7

978 90 5905 694 7 | Paperback, zwart-wit uitgave | 224 pagina's
Inkijkexemplaar

Dit boek bevat oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen voor rekenen in groep 7 en passend bij de stof voor de Entreetoets in groep 7. Aan bod komen onder andere getallen en bewerkingen, hoofdrekenen, verhoudingen, breuken, procenten, meten, meetkunde, tijd, geld en nog veel meer…

€ 13,99 Bestel nu! Lees meer

Oefenen met taal voor groep 7

978 90 5905 704 3 | Paperback, zwart-wit uitgave | 224 pagina's
Inkijkexemplaar

Dit boek bevat oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen voor taal in groep 7 en passend bij de stof voor de Entreetoets in groep 7. Aan bod komen onder andere spelling, persoonsvormen, woordenschat, begrijpend lezen en nog veel meer…

€ 13,99 Bestel nu! Lees meer

Oefenen met studievaardigheden voor groep 7

978 90 5905 714 2 | Paperback, zwart-wit uitgave | 376 pagina's
Inkijkexemplaar

Dit boek bevat oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen voor studievaardigheden in groep 7 en passend bij de stof voor de Entreetoets groep 7. Aan bod komen onder andere hanteren van informatiebronnen, lezen van schema’s, tabellen en grafieken, kaartlezen, studerend lezen en nog veel meer…

€ 14,99 Bestel nu! Lees meer

Oefenen met rekenen voor groep 8

978 90 5905 724 1 | Paperback, zwart-wit uitgave | 272 pagina's
Inkijkexemplaar

Oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen voor rekenen in groep 8 en passend bij de stof voor de Centrale Eindtoets in groep 8. Aan bod komen onder andere schatten en hoofdrekenen met verhaaltjessommen, schatten en hoofdrekenen met opgaven, natuurlijke en decimale getallen, breuken, procenten, meetkunde, tijd en geld.

€ 13,99 Bestel nu! Lees meer

Oefenen met taal voor groep 8

978 90 5905 734 0 | Paperback, zwart-wit uitgave | 248 pagina's
Inkijkexemplaar

Dit boek bevat oefenopgaven met lesstof die voldoet aan de kerndoelen van taal in groep 8 en passend bij de stof voor de Centrale Eindtoets in groep 8. Aan bod komen onder andere spelling, persoonsvormen, woordkeus, formuleren en lezen.

€ 13,99 Bestel nu! Lees meer


De Visual Steps-boeken

Direct aan de slag / Stap-voor-stapinstructies / Begrijpelijke inhoud